fabas contadas

 

Esta bitácora está feita con Blogger

21.2.05

O día despois

Gañou o capital. Perdemos dereitos sociais. A paradoxa democrática: votar pode facernos menos libres.

|

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com