fabas contadas

 

Esta bitácora está feita con Blogger

17.10.06

Compromisarios no BNG?

Despois de escoitar toda a vida que o BNG somos a forza política máis democrática pois "tódolos militantes valemos o mesmo", resulta que agora imos ser unha "organización moderna" con compromisarios como o levan facendo toda a vida o PP e PSOE. Vaia, así que agora non nos imos parecer tan só nas políticas de governo, senón tamén na organización.


|

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com