fabas contadas

 

Esta bitácora está feita con Blogger

14.12.08

O aforcado

Dí o tango que "veinte años no es nada" e polo visto trinta de democracia "nada de nada". Nesta fin de semana lemos as declaracións dun aínda senador da dereita neste país de que "Habría que ponderar [el voto de los nacionalistas] colgándolos de algún sitio". Os xuices e os medios de comunicación admiten como algo normal unhas declaracións deste xeito nesa dirección, gostaríame saber que pasaría se fosen exactamente no sentido contrario.


|

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com